Czym jest Europejski Trybunał Obrachunkowy

Jest to niezależna instytucja, której głównym celem jest przeprowadzenie kontroli nad budżetem unijnym.
Inspekcja, który zostaje przeprowadzony przez ową instytucję ma na celu sprawdzenie zgodność przepływu finansowego przez komisję Europejską oraz państwa członkowskie Unii.

Jak podkreśla zarząd instytucji Audyt nie ma jedynie na celu pokazać nadużycia finansowe, ale unaocznić dziury prawne, które wpływają na błędy w rozdysponowanym budżecie finasowym

 

Źródło: http://www.elections2014.eu/pl/news-room